Praktické kurzy

Praktické kurzy pro jednotlivce i menší skupiny

Pro jednotlivce i menší skupiny pořádáme praktické kurzy přímo u nás v laboratoři. Kurz je vždy připraven “na míru” konkrétnímu přání a potřebám zájemce. V naší spolupraci lze připravit například sekvenační projekty, identifikovat kandidátní geny pro agronomicky významné znaky, využít metod genome editingu a další v závislosti na dané problematice. Pro školy lze také uspořádat kurz pro praktické seznámení se základními molekulárními metodami přímo v laboratorním prostředí.  V případě škol lze kurz přizpůsobit většímu počtu studentů například díky propojení s teoretickou přednáškou.