Aktuality

Odpověď transkriptomu na expozici kadmia u ječmene (Hordeum vulgare L.)

Sledovali jsme trankriptomickou odpověď rostlin ječmene při ovlivnění různými koncentracemi kadmia....

Starší

31. srpna 2021

Porovnání různých přístupů k detekci kontaminace kultury řas: případová studie kontaminace Chlorella sp. v kultuře Phaeodactylum tricornutum

Ve spolupráci s kolegy s Centra řasových biotechnologií Algatech v Třeboni jsme porovnali různé přístupy v detekci řasových kontaminant....