Spolupráce

Spolupráce v rámci společných projektů (např. TAČR, NAZV…)

Jsme otevřeni rozsáhlé  spolupráci v rámci výzkumných projektů. Například projekty Technologické agentury České republiky (TAČR), Národní agentury pro zemědělský výzkum (NAZV) a další.